1. صفحه نخست
  2. اخبار

Category: دهه ی 90

دانلود سریال
دانلود سریال  That ’70s Show

دانلود سریال That ’70s Show

دانلود سریال That ’70s Show. سریال معروف و محبوب شوی دهه ۷۰ یک سیتکام تین ایجری است با ته مایه هایی از وندالیسم. داستان گروهی از بچه ها و نوجوانان پر دردسر در ده ۷۰.…

دهه ی 90
درس هایی که از تماشای سریال فرندز می گیریم

درس هایی که از تماشای سریال فرندز می گیریم

هشدار: این بخش حاوی اسپویل می باشد. در سهایی که از تماشای سریال فرندز میگیریم 1-دوستان خوب همیشه برایمان می مانند. Good Friends Will Always Be There for Us این بخشی از ترانه ابتدایی سریال…

دهه ی 90
سریال فرندز friends

سریال فرندز friends

سریال فرندز friends معرفی سریال سیتکام friends مجموعه تلویزیونی دوستان friends سریال فرندز friends یک سریال سیتکام آمریکایی است که خالقان آن دیوید کرین david carne و مارتا کافمن marta kauffman هستند. دانلود سریال فرندز…