1. صفحه نخست
  2. اخبار

Category: نقد سريال

دهه ی 90
درس هایی که از تماشای سریال فرندز می گیریم

درس هایی که از تماشای سریال فرندز می گیریم

هشدار: این بخش حاوی اسپویل می باشد. در سهایی که از تماشای سریال فرندز میگیریم 1-دوستان خوب همیشه برایمان می مانند. Good Friends Will Always Be There for Us این بخشی از ترانه ابتدایی سریال…